آزمایشگاه ژنتیک خوب در تهران

سیتوژنوم به عنوان یک آزمایشگاه ژنتیک خوب در تهران شناخته شده است .ملاک تشخیص در موفق بودن یک آزمایشگاه ژنتیک خوب در خدماتی که به بیماران ارائه می دهند می باشد . انجام آزمایشات ژنتیکی شاید یکی از مهمترین آزمایشاتی باشد که هر آزمایشگاهی انجام می دهد .

آزمایشگاه ژنتیکی با اهداف زیر انجام می شود .

  • کشف راه های درمانی
  • کمک های روانشناسی
  • تشخیص بیماری های ژنتیکی
  • تخمین شانس ابتلا به  بیماری های ژنتیکی

آزمایشگاه سیتوژنوم  به این دلیل با عنوان آزمایشگاه ژنتیک خوب در تهران شناخته شده است که در تمام امور ژنتیکی خدمات بی نظیری به بیماران خود عرضه می کند .

همانطور که می دانید برای انجام مشاوره های ژنتیکی حتما باید به مراکز ژنتیکی مراجعه کنید . این مشاورات به صورت خصوصی در آزمایشگاه سیتوژنوم  انجام می شود .

 

آزمایشات ژنتیکی شامل افراد زیر می گردد:

جوانانی که قصد ازدواج فامیلی دارند .

زنانی که در سن بالا قصد بارداری دارند ،از ۳۵ سالگی به بعد.

کودکانی که چار عقب ماندگی ذهنی یا جسمی شده اند .

اگر خانمی سابقه سقط جنین بیش تر از دو مورد را داشته باشد و یا نوزاد متولد شده در روزه های نخست تولد ناگهانی فوت کند.

سابقه مبتلا شدن در سرطان در خانواده ای به صورت ارثی وجود داشته باشد .

از بستگان نزدیک مبتلا به بیماری داون باشند و یا کودکی در خانواده با نقایصی همچون شکاف لب و کام وجود داشته باشد .

آزمایشگاه ژنتیک با سابقه درخشان خود ،تمام خدمات آزمایشگاهی در خصوص ژنتیک و مشاورات ژنتیکی را انجام می دهد .

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم