کاریوتایپ مایع آمنیوتیک

آزمایش کاریوتایپ مایع آمنیوتیک یکی از آزمایشات مفید در دوران بارداری است که می تواند در غربالگری های قبل از بارداری تاثیر به سزایی داشته باشد ، این آزمایش با دریافت اطلاعاتی تکمیلی سابقه و یا مشکلات ماع بارداری را تشخیص می دهد ، در مواردی که فرد با سقط جنین همراه است نیز می توان علت سقط و عوامل تاثیر گذار آن را بررسی نمود .

به کمک این آزمایش می توان بیماری های ژنتیکی که به صورت موروثی یا خانوادگی شیوع می یابند را بررسی نمود ، همچنین این آزمایش برای وضعیت مادر که در سن بالا اقدام به بارداری می نماید نیز مناسب است .

برای انجام این آزمایش نیاز به مراجعه به آزمایشگاه ژنتیک خواهید داشت .

کاریوتایپ مایع آمنیوتیک با بی حسی موضعی انجام می شود که درد زیادی را متحمل نخواهد شد، این روش که  می  تواند مشکلات کروموزومی جنین را از نظر تعداد و ساختار به خوبی بررسی نماید و نشان دهد.

جدول زیر به صورت خلاصه شرح کلی از این آزمایش در اختیار شما قرار می دهد .

آزمایشگاه ژنتیک

 

نام آزمایش کاریوتایپ مایع آمنیوتیک
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه ۲۰ سی سی مایع آمنیوتیک
شرایط نگهداری نمونه گیری باید توسط متخصص زنان یا مراکز تصویربرداری صورت پذیرد.

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست مشاهده ریسک در غربالگریسابقه سقط یا مشکل در بارداری قبلی

سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده

سونوگرافی غیرطبیعی

تعیین جنسیت

سن بالای مادر

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۲۱-۱۴ روز