بررسی ژنتیکی متایولیسم داروی Plavix

بررسی-ژنتیکی-متایولیسم-داروی-Plavix

بررسی ژنتیکی متایولیسم داروی Plavix

بررسی ژنتیکی متابولیسم داروی Plavix به منظور پیش بینی پاسخ ضعیف به این دارو

پلاویکس یا کلوپیدوگریل (clopidogrel)که یک پیش داروی ضد پلاکتی است که ثابت شده خطر بروز سکته مغزی و قلبی را کاهش می دهد ، ولی نیاز است در کبد به متابولیت فعال دارویی تبدیل گردد . این تبدیل توسط آنزیم های کبدی با خواص بالای پلی مورفیک از خانواده وسیع سیتوکروم p450انجام می شود ،که در متابولیسم و دفع بسیاری از دارو های معمول تجویز شده نقش دارد . این مورفیسم ژنتیکی شایع ،در CYP2C19می تواند بر پاسخ به درمان دارو تاثیر گذار باشد  .تحت کنترل ژن CYP2C19،متابولیت کلوپیدوگریل فعال ،تجمع پلاکتی را مهار می کند . برخی از افراد تنوع ژنتیکی دارند که باعث کاهش تبدیل کلوپیدوگریل به فرم فعال آن می شود و موجب کاهش مقدار داروی فعال در جریان خون و اثر بخشی آن در پیشگیری از لخته شدن می گردد . این افراد به علت کاهش متابولیسم دارو ،ممکن است دچار افزایش خطر ابتلا به حملات قلبی ،سکته مغزی و مرگ ناشی از علل قلبی –عروقی نسبت به افرادی شوند که ژنتیک شان ،آن ها را قادر به متابولیزه کردن دارو می کند .

بررسی-ژنتیکی-متایولیسم-داروی-Plavix

مدت زمان انجام تست ،۱۰ روز کاری می باشد .

نوع نمونه

۲ml خون کامل در لوله ی حاوی EDTA  و نمونه بزاق لازم است ،که شرایط نگهداری نمونه باید در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد در یخچال به مدت یک هفته پایدار باشد .

تفسیر نتایج

بیمارانی که Plavix مصرف می کنند ،به صورت زیر طبقه بندی می شوند :

  • ژنوتیپ NM

هیچ تغییری در دوز مصرف دارو داده نمی شود .

  • ژنوتیپ IM

دوز بالاتر با درمان های جایگزین در نظر گرفته می شود .

  • ژنوتیپ PM

به علت فقدان تولید پلاویکس  فعال ،باید درمان های جایگزین صورت گیرد .

در آزمایشگاه مشاوره ژنتیک سیتوژنوم  این تست به روش

Real –time PCR

PCR

DNA  Sequencing

انجام می شود .

برخی از خدمات آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم

مشاوره ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

انجام بررسی های سیتوژنتیکی

با تشکر مدیریت سایت مشاوره ژنتیک سیتوژنوم