هفته سی و سوم بارداری

هفته سی و سوم بارداری

هفته سی و سوم بارداری

شاید شما هم این سوال را داشته باشید که هفته سی وسوم بارداری ماه چندم  بارداری است ؟ در این هفته از بارداری سن بارداری تقریبا ۸ ماه است . می توان گفت چیزی به پایان بارداری نمانده است . وزن جنین چیزی بیش تر از ۱۸۱۰ است و طول بدن جنین تقریبا در حدود ۴۴ سانتی متر می باشد . دراین زمان از بارداری دیگر  پوست جدید روشن تر شده است و چروک های کمتری دارد . از آنجا که به زمان زایمان نزدیک تر می شوید استخوان های جنین  روز به روز سخت تر می شوند اما جمجمه او کاملا نرم است ،دلیل آن هم در این است جنین در هنگام زایمان راحت تر از مجرای زایمان عبور کند .

 

تغییرات مادر در هفته سی و سوم بارداری

در هفته سی و سوم بارداری تقریبا بافت های بدن کمی متورم می شوند  در نتیجه فشار بر کانال مچ پا افزایش می یابد  ، در نتیجه ممکن است  کمی درد و کرختی در انگشت ها و مچ دست و پاهای خود احساس کنید که ناشی از تورم است .

برای کنترل این کرختی و درد توصیه می شود  که، در هنگام استراحت دست های خود را با کمک بالشت بالاتر از سطح بدن خود قرار دهید و یا اینکه از مچ بند استفاده کنید .

به دلیل افزایش وزن مادر ممکن است خواب و استراحت برایش کمی مشکل باشد ،شما می توانید در زمان استراحت در حالت نیمه نشسته بخوابید ، تا احساس بهتری داشته باشید .

همچنین لازم به ذکر است که در ماه های آخر بارداری تا جای ممکن آمیزش جنسی از طریق کاندوم انجام شود  تا مشکلی ایجاد نشود .

هفته سی و سوم بارداری

هفته سی و سوم بارداری

 

رشد طبیعی جینن

در انسان ،بین نیاز به راه رفتن  به کمک لگنی باریک و نیاز به  فکر کردن  به کمک مغزی بزرگ ،یک تعارض بزرگ وجود دارد . احتمالا با محدود شدن رشد در مراحل نهائی حاملگی ،بر این تعارض غلبه شده است . بنابر این ،محدودیت رشد یک توانائی  سازشی است  و نه یک حادثه پاتولوژیک .

رشد سلول در سه مرحله  متوالی صورت می گیرد ،مرحله اولیه ،هیپرپلازی که در ۱۶ هفته اول  اتفاق افتاده  و با تکثیر  سریع سلول مشخص می شود . مرحله  دوم ،تا هفته ۳۲ ادامه دارد ،و شامل هیپرپلازی  و هیپرتروفی سلولی است . مرحله سوم ، بعد از  هفته سی و دوم بارداری می باشد که رشد جنین با واسطه  هیپرتروفی سلولی می باشد . قسمت اعظم رسوب چربی و گلیکوژن جنین  در مراحل  سه گانه فوق ،شامل روزانه ۵ گرم در هفته ۱۵ ،روزانه ۱۵-۲۰ گرم در هفته ۲۴  و روزانه ۳۰-۳۵ گرم در هفته ۳۴ است .

در آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم تمام آزمایشات و تست های لازم قبل از بارداری انجام می شود .دقت و صحت نتایج در آزمایشات امری مهم است در نتیجه در انتخاب آمایشگاه دقت کنید . شما می توانید برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید :
تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۶۳۱۱۹۷

 

رشد جنین در ابتدا توسط ژنوم جنین کنترل می شود ،ولی در مراحل بعدی  تحت تاثیر عوامل  محیطی ،تغذیه ای  و هورمونی  قرار می گیرد . مثلا بر طبق  شواهد موجود  انسولین  و فاکتور های  شبه انسولین I(IGF-I) در تنظیم  رشد و افزایش وزن جنین دخالت دارند . فاکتور های رشد تقریبا از تمام بافت های جنینی  از  همان ابتدا  ترشح شده و تاثیر  به سزائی بر تقسیم  و تمایز سلولی دارند .

میزان لپتین در سه ماهه های اول و دوم حاملگی در جنین افزایش می یابد و با وزن تولد ارتباط دارد . البته این ارتباط در جنین های مبتلا  به محدودیت  رشد مورد تایید همگان نیست . فاکتور های آنژیوژنیک  نیز  بررسی شده اند . مثلا افزایش  میزان sHit-I در هفته دهم تا هفته چهاردهم بارداری ،با نوزادان  کوچک برای سن حاملگی ارتباط دارد .

وزن تولد  در مقایسه با رشد بخش عمده اطلاعات ما از رشد  نرمال و غیر نرمال جنین ،مبتنی بر استاندارد  های وزن  تولد  نوزاد است که در  واقع  نقطه نهائی  رشد جنین می باشد . این استانداردها ،تعریفی  از نحوه رشد  جنین ارائه نمی دهند  بلکه  در مورد  جنینی که  در یکی  از دو  انتهای منحنی رشد قرار دارد ،نشان د هنده اختلال در رشد جینین است . بنابر این از این منحنی ها نمی توان برای شناسایی  جنین هایی  که به اندازه  بالقوه  یا تخمینی  خود نرسیده اند ،استفاده کرد مگر  آن که وزن تولد جنین بالاتر از  پرسنتایل  دهم قرار داشته باشد . مثلا چنانچه وزن تولد  جنین بالاتر از  پرسنتایل چهلم قرار بگیرد ،احتمالا نتوانسته به پتانسیل  ژنومی رشد خود  که در پرسنتایل هشتادم است ،دست یابد . نحوه (rate)  یا سرعت (velocity)  رشد جنین را می توان  با بررسی  های آنتروپومتریک در سونوگرافی سریال مشخص نمود .

 

برخی از مطالب مفید و مرتبط در رابطه با هفته های بارداری

هفته سی و یکم بارداری

هفته بیستم بارداری

هفته شانزدهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری

مشاوره ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

با تشکر مدیریت سایت مشاوره ژنتیک سیتوژنوم