هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری ماه چندم است ؟ در این هفته از بارداری مادر باید چه غذاهایی بخورد ؟ آیا امکان زایمان زودرس در هفته سی و پنجم بارداری وجود دارد ؟ حرکات جنین در هفته سی و پنجم بارداری  چه میزان باید باشد ؟ تمام این موارد سوال هایی است که ذهن مادران  را به خود در گیر می کند ،در این مقاله در رابطه با موقعیت جنین  و مادر در هفته سی و پنجم بارداری صحبت می کنیم .

بیشتر مادرارن در این هفته از بارداری تصور می کنند که کار های  ناتمام بساری دارند تمام این ها به دلیل استرس های ناشی از رسیدن به زمان زایمان است . در هر صورت بهتر است استرس نداشته باشید . هفته سی و پنج بارداری  سن بارداری شما در حدود هثت ماه است. شنوایی کودک در حال حاضر به طور کامل توسعه یافته است، و جنین ۳۵ هفته ای سر و صدای بلند را پاسخ می دهد.

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

یبوست در هفته سی و پنجم بارداری

این مورد در مقالات پیشین گفته شد اما از انجایی که یبوست در دوران بارداری می تواند تحمل شرایط را سخت کند باید به آن توجه داشته باشید . حتما در نظر بگیرید که  در رژیم غذایی خود از غذاهایی که فیبر زیاد دارند استفاده کنید . نوشیدن آب به مقدار کافی نیز  در ماه هشتم بارداری الزام است ،کمبود آب بدن ،شما  را در معرض زایمان زودرس قرار می دهد .

وضعیت مادر در هفته سی و پنجم بارداری

در  هفته سی و پنجم بارداری اندازه  رحم شما چند برابر اندازه اصلی  خود شده است .   ممکن است در این زمان از بارداری  انقباضات دردناك ر ا تجربه کنید ،کوتاه بودن این انقباضات طبیعی است ،اما در صورت تکرار  و طولانی شدن آن بهتر است به پزشک مراجعه کنید .

آزمایشات بارداری

در دوران بارداری و قبل از آن نیاز تاآزمایشات ویژه ای را انجام دهید تا از سلامت جنین خود اطمینان حاصل کنید . در آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم  تمام آزمایشات لازم برای مادر و جنین تجویز می گردد و در صورت هر گونه  مورد مشکوک  اقدامات لازم انجام می شود .

در آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم تمام آزمایشات و تست های لازم قبل از بارداری انجام می شود .دقت و صحت نتایج در آزمایشات امری مهم است در نتیجه در انتخاب آمایشگاه دقت کنید . شما می توانید برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید :
تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۶۳۱۱۹۷

ارزیابی سه ماه دوم و سوم

آنومالی جنینی

ارزیابی اختلالات جنینی خاص در بیماران در معرض خطر به عنوان یک اندیکاسیون قابل قبول  در مراحل غربالگری سه ماه اول در نظر گرفته می شود . بررسی آناتومی جنین در هفته های دهم تا  هفته چهاردهم بارداری به عنوان بخشی از غربالگری آنوپلوئیدی انجام می شود . میزان تشخیص اختلالات  غیر کروموزومی ۴۰ درصد گزارش شده است . میزان تشخیص بر اساس هر ناهنجاری خاص کاملا متغیر است . به عنوان مثال ،آننسفالی ،هولوپروزسنفالی آلوبار و نقایص  دیواره شکم میزان تشخیص بالا است و در ناهنجاری قلبی فقط یک سوم موارد شناسایی شده اند و میکروسفالی و آژنزی کورپوس  کالوزوم و ناهنجاری انسدادی ریه و اختلالات جمجمه  هیچ موردی شناسایی نشده است ،باید گفت سونوگرافی سه ماه اول  برای تشخیص ناهنجاری های عمده غیر قابل اعتماد است و جایگزین بررسی آناتومیک سه ماه دوم نمی شود .

سه نوع ارزیابی سونوگرافیست وجود دارند ،استاندارد ،تخصصی و محدود . رزیابی استاندارد یا پایه ،شایع ترین نوع بررسی سونوگرافیک مامایی است . اجزای آن شامل بررسی آناتومی جنین هستند . هنگام مطالعه حاملگی های چند قاو،بررسی باید شامل تعداد آمنیون ها و کوریون ها ،مقایسه اندازه جنین ها ،تخمین حجم مایع آمنیون  در هر ساک و تشریح ژنیتالیای جنین در صورت رویت باشد . آناتومی جنین را می توان به میزان کافی بعد از هفته ۱۸ بارداری بررسی نمود . در صورتی که بنا به دلایلی چون اولیگوهیدرآمنیوس ،وضعیت جنین یا چاقی مادر ،آناتومی جنین قابل ارزیابی نباشد ،این محدودیت باید در گزارش قید شود .

انواع گوناگونی از بررسی های تخصصی وجود دارند . ارزیابی هدفمند یک بررسی جزئیات آناتومی است که در موارد مشکوک به وجود آنومالی بر پایه شرح حامل ،غربالگری سرم مادر یا یافته های غیر طبیعی در بررسی استاندارد ،انجام می شود .

برخی از مطالب مفید و مرتبط در رابطه با هفته های بارداری

هفته سی و یکم بارداری

هفته بیستم بارداری

هفته شانزدهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری

مشاوره ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایش بی خطر نیفتی

با تشکر مدیریت سایت مشاوره ژنتیک سیتوژنوم