بیماری سیکل سل

بیماری سیکل سل

بیماری سیکل سل یا کم خونی داسی شکل یک بیماری اختلال خونی و البته ژنتیکی می باشد.

این بیماری با هموگلوبین معیوب شناخته می شود. هموگلوبین های سالم و طبیعی، صاف و گرد هستند و به تمام سلول ها اجازه عبور آسان از مویرگ های خونی را می دهند. معمولا مولکول های هموگلوبین بیشتر تمایل به درکنار یکدیگر و خوشه ای بودن دارند، در نتیجه به راحتی از مویرگ های خونی عبور نمی کنند و باعث توقف جریان خود حامل اکسیژن می شوند. این سلول ها شبیه به داس هستند و به آن ها سلول های داسی شکل نیز می گویند. سلول هایی با هموگلوبین طبیعی بیش تر از ۱۲۰ روز زنده می مانند در حالی که سلول های داسی بعد از ۱۰-۲۰ روز به طور کامل از بین می روند و در یک دوره باعث کم خونی در فرد می شوند.

سلول های داسی شکل گاهی ممکن است در اثر کمبودشان در خون، مجبور شوند که به سلول های سرطانی و تومورهایی که در برابر درمان مقاومت می کنند، حمله ور شوند. در نتیجه با بررسی های دقیق، محققان بر این عقیده هستند که، این سیستم روشی نو برای درمان سرطان گزارش شده است.

این بیماری در چه کسانی بیشتر دیده می شود ؟

بیماری سیکل سل اولین بار در افراد جنوب آفریقا و شبه جزیره کارائیب دیده شد. بر اساس تخمین می توان گفت که بیش تر از ۷۲ هزار نفر در ایالات متحده به این بیماری مبتلا هستند و میلیون ها نفر در سرار جهان از عوارض این بیماری رنج می برند.

علل بروز بیماری سیکل سل

بیماری سیکل سل یک بیماری ارثی می باشد و توسط یک جهش ژنتیکی ایجاد می شود. این ژن ها بر روی ساختاری از سلول ها به شکل کروموزوم وجود دارند.

با جهش این ژن ها فرد دچار بیماری می شود. کودکی که جهش ژنتیکی را از هر دو والدین خود به ارث می برد، به بیماری سیکل سل مبتلا می شود. اما اگر کودکی جهش را فقط از یکی از والدین خود به ارث ببرد، حامل سلول داسی شکل خواهد بود و می تواند آن را به فرزندش انتقال دهد.


کم خونی داسی شکل