می تونی بحث درباره مشاوره ژنتیک در بیماری های قلبی و عروقی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!