می تونی بحث درباره مشاوره ژنتیک در ناشنوایی و کم شنوایی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!