می تونی بحث درباره مشاوره ژنتیک در اختلالات مرتبط با چشم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!