می تونی بحث درباره سندروم لارسن چیست؟ آیا این بیماری ارثی است؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!