می تونی بحث درباره علائم اسکلرودرما چیست و عوارض اسکلرودرمی کدام است؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!