می تونی بحث درباره سندرم های تاثیر گذار بر شنوایی اطفال را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!