می تونی بحث درباره بررسی ژنتیکی متابولیسم داروی Plavix را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!