می تونی بحث درباره تشخیص سندروم لجیوس و راهکارهای درمان آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!