می تونی بحث درباره ازدواج آلفا سایلنت با آلفا مینور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!