می تونی بحث درباره بیماری ارثی یعنی چه ؟ علل بروز این بیماری‌ها چیست؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!