می تونی بحث درباره ازدواج دخترخاله با پسرخاله مجاز است؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!