می تونی بحث درباره ژن درمانی در ناهنجاری های گیرنده لیپوپروتئین با چگالی کم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!