می تونی بحث درباره مشاوره ژنتیک در اختلالات غدد درون ریز و تناسلی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!