سیتوژنتیک چیست؟

سیتوژنتیک چیست؟

شاید برای شما هم سوال باشد که سیتوژنتیک چیست؟ و یا چه کاربردی دارد؟ سیتوژنتیک علمی برای مطالعه ساختمان کروموزوم ها می باشد، با استفاده از سیتوژنتیک کروموزوم‌ها با استفاده از تکنیک‌های باندینگ (نوارگذاری) و یا شیوه‌های نوین ارائه شده ی دیگر سیتوژنتیک ملکولی، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .

بدن هر انسان در مجموع دارای ۴۶ کروموزوم می باشد، که هنگام لقاح نصف می‌شود. از این ۴۶ کروموزوم دو کروموزوم جنسی اند و جنسیت را مشخص می‌کنند. هر انسان به هنگام لقاح ۲۳ کروموزوم از اسپرم پدر و ۲۳ کروموزوم از تخمک مادر دریافت می‌کند.
۴۴ کروموزوم موجود در سلول های انسانی را که دو به دو مشابه بوده و به صورت ۲۲ جفت مشاهده می‌شوند، به ترتیب اندازه از شماره یک تا ۲۲ شماره گذاری کرده‌اند که به کروموزوم‌های اتوزومال معروف می باشند . دوکروموزوم X و Y ، کروموزوم های جنسی نام دارند. که برای تعیین جنسیت زن یا مرد تاثیر گذار خواهند بود.

همانطور که می دانید خصوصیات ژنی از طریق ژنتیک به افراد منتقل می شود . به عبارتی ژن‌ها بلوک های وراثتی هستند که با ترتیب مشخص و خاصی دسته بندی شده و در کروموزم‌ها قرار می گیرند. این کروموزم‌ها در هسته تمام سلول‌های بدن یک فرد وجود دارند و تمام خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی وی را در خود جای داده‌اند. نیمی از کروموزم‌ها از هر والد با یکدیگر ادغام شده و سلول تخم کامل را تشکیل می‌دهند. این ترکیب جدید کروموزومی همراه با تقسیم سلول تخم در طول رشد جنینی تکثیر می یابد و وارد تمام سلول‌های جنین می‌گردد.

بررسی تغییرات ایجاد شده در روال کروموزوم ها توسط آزمایشات کاریوتایپ انجام خواهد شد ، تشخیص نحوه و نوع آزمایش مورد نیاز برای اختلالات ژنتیکی به عهده متخصص ژنتیک می باشد که البته نیازمند به حضور در آزمایشگاه ژنتیک را دارد.


در این مقاله سعی کردیم به شما توضیح دهیم سیتوژنتیک چیست و چه کاربردی دارد.


مشاهده آزمایش های سیتوژنتیکی که در مرکز ژنتیک پزشکی سیتوژنوم انجام می شود.


Leave A Comment