آزمایشگاه خوب در تهران

آزمایشگاه خوب در تهران

آزمایشگاه خوب در تهران

آزمایشگاه خوب در تهران. در انتخاب آزمایشگاه باید دقت کافی را داشته باشیم. نتیجه یک آزمایش از یک مرکز معتبر قابل پذیرش است.

هدف کلی در آزمایشگاه ژنتیک ارائه خدمات ژنتیک مولکولی می باشد. در واقع آزمایشگاه ژنتیک در رابطه با علم ژنتیک تحقیق و پژوهش می کند .

بخش های مختلف آزمایشگاه

 • بخش پذیرش و جواب دهی
 • بخش نمونه گیری
 • بخش بیوشیمی
 • بخش سرولوژی
 • بخش هماتولوژی
 • بخش OPT
 • بخش S/E
 • بخش U/A

یک آزمایشگاه خوب باید بتواند خدمات زیر را برای مشتریان خود با به روزترین روش ها انجام دهد:

 • سیتوژنتیک
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • ژنتیک مولکولی
 • سندروم‌های ناپایداری کروموزومی
 • حساسیت پرتوی
 • بیومانیتورینگ و دزیمتری سیتوژنتیکی

یک آزمایشگاه خوب در تهران باید محیطی سالم و ایمن داشته باشد.

رعایت کردن نکات ایمنی در آزمایشگاه مهم است. با رعایت کردن نکات ایمنی در آزمایشگاه می توان از اتفاقات خطرناک که عواقب جدی دارد جلوگیری کنید.

در تمامی آزمایشگاه های ژنتیک خوب تمام آزمایشات ژنتیک برای افراد انجام می شود.

از آزمایشگاه های ژنتیکی بیشتر افرادی که تصمیم به ازدواج های فامیلی دارند، زنانی که در سن بالا تصمیم به بارداری می گیرند، کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند، زنانی که چندین بار سقط پی درپی داشته اند و حتی وجود سابقه سرطان فامیلی و… استفاده می کنند.

یک آزمایشگاه ژنتیک خوب علاوه بر موارد ذکر شده باید دارای کادر مجرب و حرفه ای باشد.

این کادر حرفه ای دارای وظایف مشخص و تعر یف شده ای در آزمایشگاه می باشند. از جمله این وظایف:

 • نظارت بر انجام امور آزمایش
 • جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با در خواست پزشک
 • بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها برای بهبود روند کار
 • پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه
 • کنترل و نظارت تمام امور آزمایشگاه
 • تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی
 • نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار

آزمایشگاه ژنتیک خوب در تهران

Leave A Comment