تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم

تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم

تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم

تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم جهت بررسی آنتی بادی ضد گلبول قرمز انجام می شود و حساسیت نسبت به Rh را مشخص می کند. در مقاله آزمایش کومبس Coombs در حاملگی به طور کامل در مورد تست کومبس توضیح داده شد و در این مقاله سعی داریم تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم را بررسی کنیم.

تست Coombs مستقیم

آزمایش مستقیم Coombs آنتی بادی های متصل به گلبول های قرمز شما را پیدا می کند. آنتی بادی ها ممکن است آن هایی باشند که بدن شما به دلیل بیماری ساخته یا آن هایی که در انتقال خون دریافت می کنید.

آزمایش مستقیم Coombs همچنین ممکن است روی یک نوزاد تازه متولد شده با خون Rh مثبت انجام شود که مادر وی خون Rh منفی دارد. این آزمایش نشان می دهد که آیا مادر آنتی بادی ساخته است و آیا آنتی بادی از طریق جفت به کودک منتقل شده است یا نه.

تست Coombs غیر مستقیم

آزمایش غیرمستقیم Coombs آنتی بادی های خاصی را پیدا می کند که در قسمت مایع خون شما (سرم) قرار دارند. این آنتی بادی ها می توانند به گلبول های قرمز خون حمله کنند اما به گلبول های قرمز شما وصل نمی شوند. آزمایش غیرمستقیم Coombs معمولاً برای یافتن آنتی بادی در خون گیرنده یا اهدا کننده قبل از تزریق انجام می شود.

آزمایش برای تعیین این که آیا یک زن خون Rh مثبت یا Rh منفی (تیتر آنتی بادی Rh) دارد در اوایل بارداری انجام می شود. اگر او Rh منفی باشد، می توان برای محافظت از کودک اقداماتی انجام داد.

شما نیاز به انجام کار خاصی قبل از انجام این تست ندارید. نمونه خون، از وریدی در بازوی شما گرفته می شود.

آزمایش آنتی بادی (آزمایش Coombs) برای یافتن آنتی بادی هایی که به گلبول های قرمز حمله می کنند انجام می شود.

بررسی نتایج تست

طبیعی
هیچ آنتی بادی یافت نمی شود. به این نتیجه آزمایش منفی گفته می شود.

تست مستقیم Coombs. نتیجه آزمایش منفی بدان معنی است که خون شما آنتی بادی متصل به گلبول های قرمز شما ندارد.
تست Coombs غیر مستقیم. نتیجه آزمایش منفی بدین معنی است که خون شما با خونی که از طریق تزریق دریافت خواهید کرد سازگار است.

آزمایش غیرمستقیم Coombs منفی برای فاکتور Rh (تیتر آنتی بادی Rh) در یک زن باردار به این معنی است که وی علیه خون Rh مثبت کودک خود آنتی بادی ایجاد نکرده است. این بدان معنی است که حساسیت به Rh رخ نداده است.

غیر طبیعی
تست مستقیم Coombs. نتیجه مثبت به این معنی است که خون شما آنتی بادی دارد که علیه گلبول های قرمز مبارزه می کند. این می تواند ناشی از انتقال خون ناسازگار باشد یا ممکن است به شرایطی مانند کم خونی همولیتیک یا بیماری همولیتیک نوزاد (HDN) مرتبط باشد.
تست Coombs غیر مستقیم. نتیجه آزمایش مثبت بدین معنی است که خون شما با خون اهدا کننده ناسازگار است و شما نمی توانید از آن شخص خون دریافت کنید. اگر آزمایش تیتر آنتی بادی Rh در زنی که باردار است یا قصد بارداری دارد، مثبت باشد، بدین معنی است که وی دارای آنتی بادی در برابر خون Rh مثبت (حساسیت به Rh) است. او در اوایل بارداری مورد آزمایش قرار می گیرد تا گروه خونی کودک بررسی شود. اگر کودک خون Rh مثبت داشته باشد، مادر در تمام دوران بارداری از نزدیک مراقبت می شود تا از لیز شدن گلبول های قرمز خون جلوگیری شود. اگر حساسیت رخ نداده باشد، می توان با تزریق ایمونوگلوبولین Rh از آن جلوگیری کرد.

چه چیزی بر نتایج تست تاثیر می گذارد

دلایلی که ممکن است شما نتوانید تست را انجام دهید یا این که نتایج آن مفید نباشد شامل موارد زیر است:

  • سابقه انتقال خون در گذشته
  • در طی 3 ماه گذشته باردار بوده باشید
  • مصرف برخی داروها مانند سفالوسپورین ها، داروهای سولفا، داروهای سل، انسولین و تتراسایکلین ها

نوزاد تازه متولد شده (که مادر وی خون Rh منفی دارد) ممکن است نیاز به آزمایش Coombs مستقیم داشته باشد تا بتوان آنتی بادی های تولید شده علیه گلبول های قرمز کودک را بررسی کرد. در صورت مثبت بودن آزمایش، ممکن است کودک برای جلوگیری از کم خونی نیاز به انتقال خون با خون سازگار داشته باشد.


آزمایش کومبس Coombs در حاملگی