آزمایش STR

آزمایش STR و تشخیص هویت

آزمایش STR حدود 8 میلیارد انسان بر روی کره زمین زندگی می‌کنند که هرکدام باهم تفاوت های زیادی دارند؛ در عین حال بسیاری از این افراد با یکدیگر نسبت خویشاوند دارند و خودشان از این موضوع بی خبرند. همیشه یکی از دغدغه های دانشمندان فعال در زمینه ژنتیک و زیست شناسی این بوده که آیا […]
Read More