آنتی فیبرینولیتیک

تشخیص و درمان فون ویلبراند چگونه امکانپذیر است؟

تشخیص و درمان فون ویلبراند چگونه امکانپذیر است؟

بیماری فون ویلبراند یک اختلال خونریزی دهنده ژنتیکی و ارث پذیر است که در اثر یک جهش ژنتیکی در فاکتورهای فون ویلبراند به وجود می آید. افراد مبتلا به این اختلال بدون دلیل یا با دلیل دچار خونریزی های شدید می شوند به طوری که کنترل آن بسیار سخت می…
Read More