سندرم گاردنر

سندرم گاردنر

سندرم گاردنر چیست؟ سندرم گاردنر (Gardner syndrome) یک بیماری ژنتیکی نادر است که معمولاً موجب ایجاد صدها پولیپ از نوع آدنوم در روده بزرگ افراد مبتلا می‌شود. این اختلال به عنوان یک زیرگروه پلیپوز آدنوماتوز خانوادگی طبقه بندی می‌شود که با گذشت زمان می‌تواند باعث سرطان روده بزرگ شود. افراد مبتلا اغلب دندان‌های اضافه و […]
Read More