سندرم گاردنر

سندرم گاردنر

سندرم گاردنر چیست؟ سندرم گاردنر یک اختلال ژنتیکی نادر است که معمولاً باعث می شود که در ابتدا رشد توده خوش خیم یا غیرسرطانی باشد. این اختلال به عنوان زیرگروه پلیپوز آدنوماتوز خانوادگی طبقه بندی می شود که با گذشت زمان باعث سرطان روده بزرگ می شود. این سندرم می تواند منجر به رشد نواحی […]
Read More