آنزیم بتاهگزوزامینیدازA

درمان بیماری تی ساکس امکانپذیر است؟

درمان بیماری تی ساکس امکانپذیر است؟

بیماری تای ساکس یک بیماری ارثی نادر است که عمدتاً نوزادان و کودکان خردسال را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری عملکرد صحیح اعصاب را متوقف می کند و معمولاً کشنده است. قبلاً در افراد یهودی تبار اشکنازی (اکثر یهودیان در بریتانیا) شایع بود، اما بسیاری از موارد در…
Read More