استخوان رکابی

علت اتواسکلروز چیست و علائم آن کدام است؟

علت اتواسکلروز چیست و علائم آن کدام است؟

دانشمندان دریافته اند که علت اتواسکلروز جهش های ژنتیکی در برخی از ژن های مرتبط می باشد. این جهش ها می توانند حلزون گوش و همچنین گوش میانی را درگیر کنند؛ هنگامی که این اتفاق می افتد، منجر به کاهش شنوایی حسی عصبی می شود. علائم اتواسکلروز شدت و کمیت…
Read More