مسمومیت خون علائم و درمان آن

مسمومیت خون علائم و درمان آن

مسمومیت خون چیست؟ مسمومیت خون یک عفونت جدی است. وقتی باکتری ها در جریان خون هستند این اتفاق می افتد. علیرغم نام آن، این عفونت هیچ ارتباطی با سم ندارد. اگرچه این اصطلاح پزشکی نیست، اما از “مسمومیت خون” برای توصیف باکتریمی، سپتی سمی یا سپسیس استفاده می شود. این اسم خطرناک به نظر می […]
Read More