دقت غربالگری

دقت غربالگری

دقت غربالگری دقت غربالگری چه قدر قابل اعتماد است؟ آزمایش غربالگری احتمال ابتلای جنین به نقص‌های مادرزادی خاص مانند سندرم داون، تریزومی ۱۸، تریزومی ۱۳ و نقص‌های لولۀ عصبی را نشان می‌دهد. دقت غربالگری در بهترین وضعیت خود در حدود ۹۰ درصد می باشد، به این معنی که در ۹۰ درصد بارداری هایی که جنین […]
Read More