درمان بیماری میتوکندریایی

درمان بیماری میتوکندریایی چگونه است؟

بیماری‌های میتوکندریایی گروهی از اختلالات ژنتیکی هستند که بر نحوه تولید انرژی میتوکندری در سلول‌ها تأثیر می‌گذارند. درواقع میتوکندری بیشتر انرژی مورد نیاز بدن را تولید می‌کند بنابراین اگر بیماری میتوکندریایی دارید، سلول‌های بدنتان قادر به تولید انرژی کافی نیستند. در حال حاضر هیچ درمان قطعی و ریشه‌ای برای این اختلالات وجود ندارد. با این […]
Read More