ساکاد هایپرمتریک

درمان آتاکسی مغزی نخاعی نوع 1

درمان آتاکسی مغزی نخاعی نوع 1

آتاکسی نخاعی نوع 1 یا SCA1 (Spinocerebellar ataxia type 1) یک بیماری ژنتیکی ارث پذیر نادر با الگوی توارث اتوزومال غالب (autosomal dominant) است که مانند سایر آتاکسی های نخاعی با علائم عصبی از جمله دیزارتری (dysarthria)، ساکادهای هایپرمتریک (hypermetric saccades) و آتاکسی راه رفتن و ایستادن (ataxia of gait…
Read More
آتاکسی نخاعی نوع 1 چیست؟

آتاکسی نخاعی نوع 1 چیست؟

آتاکسی نخاعی نوع 1 (SCA1) یک اختلال حرکتی است که با مشکلات پیشرونده در حرکت مشخص می شود و اولین علائم آن معمولاً در اوایل بزرگسالی آغاز می گردد (هرچند گاهی می تواند کودکان و نوجوانان را نیز تحت تاثیر قرار دهد). علائم و نشانه های اولیه این اختلال شامل…
Read More