بیماری سیکل سل

بیماری سیکل سل

بیماری سیکل سل بیماری سیکل سل یا کم خونی داسی شکل یک بیماری اختلال خونی و البته ژنتیکی می باشد. این بیماری با هموگلوبین معیوب شناخته می شود. هموگلوبین های سالم و طبیعی، صاف و گرد هستند و به تمام سلول ها اجازه عبور آسان از مویرگ های خونی را می دهند. معمولا مولکول های […]
Read More