علائم ADHD در نوجوانان

علائم ADHD در نوجوانان چیست؟

علائم ADHD در نوجوانان چیست؟ اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) یک اختلال رشد عصبی است. بر اساس یک نظر سنجی در سال 2016، در بیش از 3.3 میلیون نفر بین 12 تا 17 سال تشخیص داده شده است. حال می خواهیم بدانیم علائم ADHD در نوجوانان چیست. ممکن است در کودکان کوچکتر چند […]
Read More