مغز استخوان قرمز

اختلالات مغز استخوان

اختلالات مغز استخوان

مغز استخوان بافتی اسفنجی در داخل برخی از استخوان‌ها مانند استخوان‌های لگن و ران است که حاوی سلول‌های بنیادی می‌باشد. سلول‌های بنیادی می‌توانند به گلبول‌های قرمز خون (که اکسیژن را از طریق رگ‌ها حمل می‌کنند)، گلبول‌های سفید (که با عفونت‌ها مبارزه می‌کنند) و پلاکت‌ها (که به لخته شدن خون کمک می‌کنند) تبدیل شوند. این بافت […]
Read More