ارزیابی نوزاد نارس

ارزیابی نوزاد نارس

ارزیابی نوزاد نارس اگرچه نوزادی گهگاه بیمار و بدون اخطار قبلی متولد می شود، اما بیشتر اوقات، پزشکان می دانند چه موقع نوزاد نارس به دنیا می آید یا در معرض خطر است. یک تیم نوزادی (متشکل از پزشکان، پرستاران و درمانگران تنفسی که به طور ویژه در مراقبت از…
Read More