هتروکرومیای ایریدیس

سندرم واردنبورگ

هر آنچه در مورد سندرم واردنبورگ باید بدانید

هر آنچه در مورد سندرم واردنبورگ باید بدانید سندرم واردنبورگ یک بیماری ژنتیکی نادر است که بر رنگ پوست، مو و چشم فرد تأثیر می گذارد. همچنین می تواند باعث کاهش شنوایی شود. چهار نوع اصلی سندرم واردنبورگ وجود دارد. آنها از نظر صفات جسمی متمایز هستند. علائم شایع ترین…
Read More