هفته بیست و دوم بارداری

هفته بیست و دوم بارداری

هفته بیست و دوم بارداری

هفته بیست و دوم بارداری تغییرات مادر و جنین در هفته بیست و دوم بارداری. باید گفت که تمام هفته های بارداری برای مادران جذاب می باشد. از هفته بیست و دوم بارداری تقریبا نصف دوران حاملگی تمام شده است و جنین شبیه به یک انسان کوچک می باشد. نصف بیشتر اندام های داخلی و […]
Read More