هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری هفته بیست و پنجم بارداری جنین به اندازه کافی بزرگ شده است و در بدن مادر تغییرات بارداری کاملا مشخص می باشد. در این زمان از بارداری به سه ماه سوم بارداری نزدیک می شوید. رحم مادر در این زمان در حال رشد است و سبب می شود تا قسمت […]
ادامه مطلب