هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری هفته سی و پنجم بارداری ماه چندم است؟ در این هفته از بارداری مادر باید چه غذاهایی بخورد؟ آیا امکان زایمان زودرس در هفته سی و پنجم بارداری وجود دارد؟ حرکات جنین در این هفته از بارداری باید چه میزان باشد؟ تمام این موارد سوال هایی است که ذهن مادران […]
Read More