لوسمی سلول های T

لوسمی سلول های T

درباره لوسمی سلول های T چه می دانید؟ سرطان خون یا لوسمی سلول های T نوعی غیر معمول از سرطان سلول های خونی است که گلبول های سفید خون شما را تحت تأثیر قرار می دهد. سلول های T نوعی گلبول سفید هستند. هدف از این سلو لهای خونی کمک به بدن شما در تشخیص […]
Read More
اختلالات مغز استخوان

اختلالات مغز استخوان

مغز استخوان بافتی اسفنجی در داخل برخی از استخوان‌ها مانند استخوان‌های لگن و ران است که حاوی سلول‌های بنیادی می‌باشد. سلول‌های بنیادی می‌توانند به گلبول‌های قرمز خون (که اکسیژن را از طریق رگ‌ها حمل می‌کنند)، گلبول‌های سفید (که با عفونت‌ها مبارزه می‌کنند) و پلاکت‌ها (که به لخته شدن خون کمک می‌کنند) تبدیل شوند. این بافت […]
Read More