هفته بیست و چهارم بارداری

هفته بیست و چهارم بارداری

هفته بیست و چهارم بارداری با ورود به هفته بیست و چهارم بارداری دیگر نمی توان تغییرات زیادی را احساس کرد و تنها با استفاده از سونوگرافی می توانید از وضعت جنین با خبر شوید و تغییرات آن را احساس کنید. تغییرات جنین در هفته بیست و چهارم بارداری در این دوره از بارداری، جهش […]
Read More