کروموزوم غیرهمولوگ

جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

ترنس لوکیشن یا ترنس لوکاسیون (Translocation) که به آن جا به جایی کروموزومی نیز گفته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که یک کروموزوم شکسته شود و قطعات تکه تکه شده آن به کروموزوم‌های دیگری متصل شوند. تایید جابجایی‌های کروموزومی با آزمایشات مخصوص می‌تواند برای تشخیص برخی بیماری‌ها و اختلالات ژنتیکی مهم باشد. مجله پزشکی آزمایشگاه فوق […]
Read More