کروموزوم همولوگ

تترازومی ها چه بیماری هایی هستند؟

تترازومی ها چه بیماری هایی هستند؟

درک ژنتیک انسانی در پیش بینی، تشخیص و درمان بیماری هایی که دارای زمینه و منشا ژنتیکی هستند اهمیت حیاتی دارد. انسان از بدو تشکیل (نطفه) تا پایان عمر ممکن است در معرض عوامل مخربی قرار بگیرد که می توانند ژنوم او را تغییر دهند که اصطلاحا به آن جهش زایی ژنتیکی می گوییم. یکی […]
Read More
جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

ترنس لوکیشن یا ترنس لوکاسیون (Translocation) که به آن جا به جایی کروموزومی نیز گفته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که یک کروموزوم شکسته شود و قطعات تکه تکه شده آن به کروموزوم‌های دیگری متصل شوند. تایید جابجایی‌های کروموزومی با آزمایشات مخصوص می‌تواند برای تشخیص برخی بیماری‌ها و اختلالات ژنتیکی مهم باشد. مجله پزشکی آزمایشگاه فوق […]
Read More