کریپتورکیدیسم

تشخیص و درمان سندروم نونان

تشخیص و درمان سندروم نونان چگونه امکانپذیر است؟

علائم ناشی از سندروم نونان می تواند از بسیار خفیف تا شدید و تهدید کننده زندگی متغیر باشد. در بسیاری از موارد، مشکلات مرتبط با این بیماری را می توان با موفقیت در سنین جوانی درمان کرد یا در طول زمان از میزان شدت آن ها کاست. تقریباً همه کودکان مبتلا به سندرم نونان به […]
Read More