درمان بیماری میتوکندریایی

درمان بیماری میتوکندریایی چگونه است؟

بیماری های میتوکندریایی چگونه تشخیص داده می شوند؟ از آنجایی که بیماری‌های میتوکندریایی بر اندام‌ ها و بافت ‌های مختلف بدن تأثیر می‌ گذارند و بیماران علائم مختلفی از خود بروز می دهند، تشخیص دقیق و به موقع بیماری‌ های میتوکندری دشوار است. هیچ آزمایش تشخیصی واحدی وجود ندارد که بتواند وجود یا عدم وجود […]
Read More