آلکالوز متابولیک

آلکالوز متابولیک

خون انسان از اسیدها و بازها تشکیل شده است که میزان آن‌ها را می‌توان با مقیاس pH اندازه گیری نمود. حفظ تعادل صحیح بین اسیدها و بازها بسیار مهم است چراکه حتی یک تغییر جزئی می‌تواند باعث مشکلات سلامتی در فرد شود. به طور معمول، مقدار بازهای موجود در خون باید کمی بیشتر از مقدار […]
Read More