اثرات علف یا ماری جوانا در بارداری

اثرات علف یا ماری جوانا در بارداری

اثرات علف یا ماری جوانا در بارداری آنچه مادر روی پوست خود می گذارد، می خورد و یا سیگاری که می کشد روی کودکش تأثیر می گذارد. مواد مخدر یکی از مواردی است که می تواند به طور بالقوه بر سلامت کودک در حال رشد تأثیر بگذارد. در این مقاله…
Read More