می تونی بحث درباره هیپوفسفاتازی چیست؟ علائم و نشانه های آن کدام است؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!