می تونی بحث درباره بیماری استخوان شکننده یا استئوژنز ایمپرفکتا را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!