می تونی بحث درباره تشخیص سندروم استخوان شکننده و درمان آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!